CENOVÁ NABÍDKA
Uvedené ceny jsou flexibilní a podřizují se cenám materiálu koupeného v okamžiku prováděných prací.

Vyhotovení cenové nabídky zdarma

Přesnou kalkulaci vyhotovíme na základě prohlídky místa realizace

Uvedené ceny jsou včetně materiálu za 1m2 bez DPH

Drobné stavební práce účtujeme v cenách za 1h.